INSTRUKTÖRSUTBILDNING - MEDITATIV YOGA

50+50 TIM

– Helhet
Ordet yoga betyder förening. Förening av kropp, själ och sinne. Vi vill ta hänsyn till HELA vårt väsen; fysiskt, själsligt, mentalt och emotionellt. Vi ser oss själva som en helhet där allt hänger ihop.

– Intuition
Vi lägger stort fokus på att få kontakt med vår inre visdom, vår intuition, att lyssna inåt på kropp, själ och sinne. Vi har så mycket visdom och kunskap som blir tillgänglig för oss när vi riktar vår uppmärksamhet inåt, istället för att leta efter den utanför oss.

– Enkelhet
Vi vill hålla det enkelt och okomplicerat för att yogan ska bli lättillgänglig, så att fler få ta del av yogans fantastiska effekter. 

Meditativ Yoga för ökad självkännedom, återhämtning, stresshantering och inre frid

Denna utbildning fokuserar på lugnare meditativ och intuitiv yoga där andetaget är i fokus i takt med långsamma rörelser. Övningarna är lättillgängliga och relativt enkla för att de flesta ska klara av att vara med. Övningarna sträcker ut och frigör utrymme samt stärker upp främst bålen med syftet att återgå till en sund kroppshållning för att öka energiflödet i kroppen och minska smärta. Mellan övningarna stannar vi upp i den magiska pausen för att lära oss att lyssna inåt. Du aktiverar kroppens parasymatiska nervsystem för lugn och ro och stärker kontakten med ditt hjärta och själ. En meditativ yogaklass innehåller incheckning, andning, mjuka rörelser stående, sittande och liggande, meditation och avslappning. Denna yoga passar dom som är nya till yoga eller dom som vill fokusera på självkännedom, återhämtning, stresshantering och inre frid.

Syfte
Syftet med den här utbildningen är att genom den egna upplevelsen och utvecklingsprocessen få en djupare förståelse för vår vår helhet; kropp, sinne och själ och hur vi kan med hjälp av den meditativa yogan främja självläkning, minska stress och öka självkännedom och intuition.

Vem är utbildningen för?
Den här utbildningen riktar sig till dig som vill använda meditativ yoga som ett verktyg för ökad självkännedom, återhämtning, stresshantering och inre frid antingen för din egen skull eller i ditt arbete med andra. Du jobbar kanske redan med människor, har fastnat för yogan själv och vill ta nästa steg att inspirera andra.

Förkunskaper
Du behöver inga speciella förkunskaper, men du ska vara öppen för att göra en egen resa i din personliga utveckling. Denna erfarenhet och upplevelse kommer att vara grundläggande när du delar med dig av yogan till andra.

Målet med utbildningen är att du ska:
– få egen erfarenhet av den meditativa yogans fantastiska effekter.
– få förståelse för sambandet mellan kropp, själ och sinne.
– få verktyg för ökad självkännedom, återhämtning och stresshantering.
– på ett autentiskt och pedagogiskt sätt leda andra i Meditativ Yoga.

Kursinnehåll – översikt
Yogans åtta grenar som en guide till självkännedom och personlig utveckling
Lättillgängliga kroppsliga rörelser och positioner
Kroppshållning
Andning och andningsövningar
Medveten närvaro
Meditationstekniker
Intuition
Nervsystemet och vagusnerven
Chakran – vårt energisystem
Ayurveda

Kursens upplägg
Vi träffas i en liten grupp om max 10 personer där gruppens energi och dynamik spelar en viktig roll för möjlighet till förändring. Utbildningen är uppdelad på sex heldagar fördelat över en period på fyra månader där du mellan utbildningstillfällena förväntas vara i din förändringsprocess och jobba med din utveckling på egen hand. Under utbildningens gång träffas vi i vår facebookgrupp för att dela och utbyta erfarenheter och stötta varandra på vår resa. I utbildningen ingår två timmar telefon-coaching, en i början för att du ska bli mer klar över din utgångspunkt och just dina förutsättningar och en i slutet av kursen där vi stämmer av och sammanfattar din resa, din utveckling och kikar på din fortsatta väg.

Tillvägagångssätt
6 dagar x 7,5 tim = 45 tim i Kinna med föreläsningar, diskussion, reflektion, samtal och coaching i grupp samt praktisk träning i helklass och i smågrupper.
5 tim mentorskap genom telefoncoaching och stöttning via mail.
50 tim egna studier, reflektion och träning dvs ca 25 min per dag.
Sluten facebookgrupp för reflektion och stöttning.

Detta får du med dig
Insikter om dig själv och livet.
Flera verktyg inom hälsa och välmående som du kan använda dels för din egen skull och dels när du arbetar med andra.
Kurskompendie.
Färdiga yogaklasser.
Coachande frågor för förändring.

Diplomering
För att bli godkänd Meditativ Yoga Instruktör krävs full närvaro och att du genomför dina hemstudier samt att jag ser att du förstår och kan lära ut Meditativ Yoga.

Utbildare
Lina Paulsén
Arbetat som pedagog, lärare och coach inom hälsa och välmående hela mitt yrkesverksamma liv.
Läst treårigt högskoleprogram inom ledarskap och hälsa samt studerat Health & Fitness på universitet i Kalifornien.
Hatha Yoga 200 tim, Medicinsk Yoga 100 tim, Yin Yoga 20 tim, cert ICF Livscoach, lic Kostrådgivare, G
ruppträningsinstruktör och utbildare m.m.

När
Lördagar 15 aug, 12 sep, 10 okt, 7 nov, 5 dec och 12 dec.

Tid
Kl. 8:30-16:30
Lunchrast 12-12:30
Ta med lunch.
Kylskåp och micro finns i studion.
Övernattningsmöjlighet finns i Studion (dock ej dusch) eller på ett närliggande vandrarhem.

Var
Wellness by Lina, Grovaliden 1, 51153 Kinna.

Anmälan
info@wellnessbylina.se

Pris
12 000 kr inkl moms som faktureras.
Kontakta Lina om du önskar delbetala.
Din anmälan är bindande. Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkarintyg.

×

Kundvagn